Give Us A Call - 8600140686 / 9172241898
|

Results

Devaansh Shah

AFMC - MBBS

CET-100%ile

Mumbai Rank 1 & Maharashtra rank 3

NEET-99.63%ile

HSC-99%

Anup Kulkarni

IIT Delhi , KVPY SX Scholar

JEE Adv - AIR1464

CET - 99.83%ile

JEE Mains - 99.12%ile

BITSAT - 387/450

Meeth Joshi

CET-99.96 %ile

NEET-94.96 %ile

HSC-90%

Hiral Parikh

CET -99.54%ile

NEET-94.86%ile

HSC-87%

Anuj Raghani

VJTI– CET 99.7 %ile

JEE-99.3%ile

HSC-93%

Viral Doshi

IIIT Jabalpur

JEE-99 %ile

CET-99.32 %ile

BITS 336/450

Nirali Sachapara

JEE-99.24 %ile

NATA-160/200

Aman Singh - VJTI

CET-99.34 %ile

HSC-88 %

Hetansh Shah - DJ (CS)

CET-99.31 %ile

HSC-95%

Vishrut Choksi

SPIT

CET-99%ile

Naitik Vora

100%

1st in Maharashtra

Sakshi Desai- YMT-BDS

CET – 99.3%ile

NEET – 93.5%ile

Jiya Patel - DJ (CS)

CET - 98.76%ile

HSC - 92%

Sakshi Badheka

CET-98.67%ile

Aditya Kulkarni DJ (IT)

CET- 98.57%ile

HSC- 88%

Dimpy Shah - CMPH

CET - 99%ile

NEET - 84%ile

Vishwa Vora -KJ sion

CET- 97.62%ile

NEET- 88%ile

Esha Shah

96.7%

1st in Bhagubhai

Devyani Mishra

10/10

Thadomal

Jaynil Gaglani

10/10

SPIT

Mohit Mehra

CET-98.03 %ile

Manthan Patnekar

CET-97.49 %ile

JEE-93 %ile

Harsh Agrawal

CET-97.8%ile

Deep Shah

JEE-162

Anandi Muley

Neet 94%ile

CET 98.8%ile

Yukta (MBBS – Vedanta)

Chemistry – 105

Bio – 225

Jubin

92.14%

Rushi

92.50%

Ishan Khichadia

10/10

Vidhiti

P & M- 91

JEE-227

Parth Jangid

9.8/10

Jeet Jain

JEE-162

Darshil Shah

JEE-95%ile

Nidhi Shah

TNMC (Nair)

Gautam Chaurasia

CET/JEE - 95%ile

Manan Doshi

JEE 162

CET-97.8%tile

Bhavya Sheth

CET-96.7%ile

Rashi Kothari

CET-96.4%ile

Rithik Yadav

CET-96.52%ile

Anjali Gupta

CET-95%ile

Muskaan Mistry

CET-96.11%ile

Jay Shah

9.69/10

Jeet (SPCE)

CET-95.14%tile

Soham Dave

94%

Vidhi Shah

CET-97%ile

Yashvi Pasad

CET-95.4%ile

Adarsh

9.33/10

Deep Gandhi

148/200 CET

JEE-125

Jeel Shah

92%

Heet Vora

92%

Sarjak Maniar

Maths-92

Dhriti Shah

91%

Dhruvil Gandhi

9.08

Jatin Sharma

93%

Labdhi Shah

92%

Nenshi Patel

94.4%

Nishi Shah

92%

Prakshal Shah

90%

Rachana Kanani

93.29%

Semil Shah

100/100 Maths

92%

Rahil Shah

93%

Shivam Dixit

80%

Siddhesh Kamat

CET 91.05%ile

JEE 92%ile

Vaibhavi Udani

92.78%

Aarjav Shah

9/10

Prerna Deshpande

9.41/10