Anuj(VJTI)

Anuj(VJTI)

178/200 CET JEE-160
Sarthak(SP)

Sarthak(SP)

157/200 CET 94% HSC
Vidhiti

Vidhiti

91-P & M 227-JEE
Durva

Durva

162-JEE
Parth

Parth

138/200 CET 85% HSC
Deep

Deep

148/200 CET JEE-125
Parth

Parth

Biology – 89 Physics – 86
Jeet

Jeet

93%
Purav

Purav

91%
Jaynil

Jaynil

9.6
Moksha

Moksha

8.04
Shubham

Shubham

93%
Nakul

Nakul

8.31 CET-148
Kavin

Kavin

DY Patil MBBS
Smith

Smith

87%
Sarjak

Sarjak

Maths-92
Dharmik

Dharmik

94%
Neil

Neil

93%
Kartik

Kartik

89%
Riya

Riya

89.5%
Yukta

Yukta

Chemistry – 105 Bio – 225
Yash

Yash

8.5
Rahil

Rahil

86%
Jay

Jay

88%
Neel

Neel

94%
Priya

Priya

CET – 138
Harsh

Harsh

86%
Jenil

Jenil

8.7/10
Apurva

Apurva

89%
Semil

Semil

100/100 Maths
Shridama

Shridama

88.33%
Shubh

Shubh

87%
Krutarth

Krutarth

9/10
Naitik

Naitik

96%
Darshil

Darshil

JEE Mains Paper 2- 95 Percentile
Heet

Heet

94%
Vaibhavi

Vaibhavi

92.78%
Vishrut

Vishrut

JEE Mains – 95 Percentile
Manthan

Manthan

JEE Mains – 92 Percentile
Deep

Deep

JEE Mains – 91 Percentile